Praktiske Oplysninger

For at kunne få kørekort, er det blevet et lovkrav, at køreskoleelever skal have et førstehjælpskursus, og det tilbyder vi selvfølgelig hos Næsby Køreskole. Rent praktisk foregår det sådan, at vi på holdet aftaler en dag i en weekend, hvor der så kommer en instruktør og afholder førstehjælpskurset.

Desuden skal du have en lægeerklæring, som fås ved egen læge. Husk at medbringe et pasfoto, når lægeerklæringen skal foretages.

Næsby Køreskole har en aftale med en fotograf om rabat på pasfoto, så du er velkommen til at kontakte os, inden du skal have taget billede.

Det er i øvrigt en god ide at komme til lægen og få en lægeerklæring, inden du starter på køreuddannelsen. For det vil hjælpe dig til en hurtigere godkendelse hos Borgerservice og dermed også til et hurtigere kørekort, da elever uden lægeerklæring ikke kan godkendes.

Afbrydes forløbet før tid afregnes der i forhold til listepris

Teoriprøve
Når du skal til teoriprøve, skal der foreligge en ansøgning til kørekortet samt en lektionsplan fra din kørelærer. Ansøgningen udfyldes sammen med kørelæreren, som sørger for at udlevere denne til dig inden teoriprøven sammen med lektionsplanen. Husk at medbringe disse og aflevere til kørelæreren igen efter teoriprøven.

Du skal dog selv huske at tage dit pas med som legitimation. Har du ikke et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe dit sygesikringskort og din dåbsattest.

Køreprøve
Når du skal til køreprøve, skal du medbringe et gyldigt pas. Har du ikke et sådant, skal du i stedet medbringe dit sygesikringsbevis og din dåbsattest.

Husk i øvrigt, at du først kan komme til køreprøve, når du er fyldt 18 år.

Undervisning på Køreteknisk Anlæg
Næsby Køreskole sørger for samlet transport til og fra Køreteknisk Anlæg, når du for første gang skal på Manøvrebane/Køreteknisk anlæg. Hvis ikke du har mulighed for at komme på dagen, og/eller skal alene til Manøvrebane/Køreteknisk Anlæg og have en instruktør, skal du selv sørge for transport.

Comments are closed.